O Nas

Kim jesteśmy?

Dub Foundation

to inicjatywa ludzi o wizji głębszego zaangażowania społecznego mająca na celu wsparcie osób, które w obliczu życiowych przeciwności wykazały się nadludzką siłą i wytrwałością. Poprzez organizowanie eventów charytatywnych, stawiamy sobie za cel nie tylko pozyskiwania środków finansowych, ale przede wszystkim tworzenie i umacnianie społeczności, w której ludzie mogą liczyć na wzajemne wsparcie i opiekę.

Głównym zadaniem Dub Foundation jest budowanie świadomości na temat znaczenia zdrowia psychicznego, które jest nierozerwalnie związane z jakością naszego otoczenia i relacji z innymi ludźmi. Wierzymy, że poprzez tworzenie silnych, opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu wspólnot, jest możliwe stworzenie lepszego środowiska dla wszystkich.

Dub Foundation będzie integralną częścią większej organizacji – His Foundation, dzieląc z nią podobne wartości i cele. His Foundation, to podmiot który będzie obejmował szeroki zakres działalności charytatywnej i społecznej, zapewniając solidne fundamenty i wsparcie dla inicjatyw takich jak DuP Foundation. Działając razem, te organizacje tworzą synergiczny efekt, potęgując swoje możliwości w zakresie pomocy potrzebującym i budowania społeczności opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i trosce.

Razem możemy więcej

Nasi Partnerzy